Kuntonäpissä saat kokonaisvaltaista fysioterapiaa, ohjausta ja tukea selviytyäksesi arjen haasteista. Fysioterapia- ja kuntoutuspalvelumme perustuvat yksilölliseen ja asiakkaan tarpeista lähtevään hyvinvointiajatteluun sekä vahvaan asiantuntijuuteen.


Tule käymään!

Olemme avoinna seuraavasti

Maanantai08:00 - 16:00
Tiistai08:00 - 16:00
Keskiviikko08:00 - 16:00
Torstai08:00 - 16:00
Perjantai08:00 - 16:00
ViikonloppuisinSopimuksen mukaan

Kirkkotie 5C

43900 KINNULA

050 359 9414

Lestintie 41G

69440 LESTIJÄRVI

050 359 9414


Mari Pekkarinen

Fysioterapeutti YAMK
NDT/Bobath terapeutti
työfysioterapeutti
yrittäjä

mari@kuntonappi.fi

050 5481407

Outi Kinnunen

Kuntohoitaja

outi@kuntonappi.fi

Yksilöfysioterapia

Yksilöfysioterapiassa pyrimme vaikuttamaan tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja neurologisten sairauksien haastaviin ja monimuotoisiin ongelmiin fysioterapian eri menetelmien avulla. Yksilöfysioterapiassa on keskeistä yksilöllinen aktivoiva ohjaus ja neuvonta.

Lue lisää! >>

Ryhmäterapia ja erityisryhmien liikunta

Ryhmäterapiaa ja erityisryhmien liikuntaa tarjotaan sellaisille henkilöille joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikkenemisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Ryhmään osallistuu yleensä 6-10 kuntoutujaa, jotka saavat asiantuntevaa ohjausta fysioterapeuteiltamme.

Kysy lisää! Ryhmätoimintaa voidaan räätälöidä tarpeittesi mukaiseksi.

Apuvälinepalvelut ja kodinmuutostyösuunnittelu

Kotona asuminen ja itsenäinen toimiminen siellä ovat tärkeitä asioita kuntoutujille. Erilaisten tukipalvelujen, asunnon ja sen ympäristön muutostöiden sekä asumista avustavien teknisten ratkaisujen turvin on mahdollista asua pitkään kotona. Kuntonäpin ammattilaiset ovat apunasi matkalla sujuvampaan arkeen!

Lue lisää! >>

Asiantuntijapalvelut

Toimimme asiantuntijatehtävissä erilaisissa tilaisuuksissa esim. pitämällä luentoja, alustuksia jne. Voit kysyä fysioterapeuttiemme asiantuntijapalveluita esim. yrityksellesi, yhteisöön tai järjestöön.

Yritys

Fysikaalinen Hoitolaitos Kuntonäppi on perustettu vuonna 2003. Palvelemme toimipisteissämme Kinnulassa ja Lestijärvellä sekä kuntoutujien kotona tai muissa erityiskohteissa esim. hoitokodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Yrityksemme tuottaa yksityisiä fysioterapia-, kuntoutus ja hyvinvointipalveluja toimialueellaan osana perusterveydenhuollon palveluita. Kuntonäppi tarjoaa yksilöllistä ja asiakaslähtöistä fysioterapia- ja kuntoutuspalvelua yksityishenkilöille, ryhmille sekä yrityksille ja yhteisöille. Toiminnan tavoitteena on fysioterapian ja kuntoutuksen keinoin tukea ja auttaa asiakasta saavuttamaan hänelle mahdollisimman hyvä liikkumis-, ja toiminta- ja työkyky, jotka ovat voimavaroja terveyteen ja hyvinvointiin sekä arjessa selviytymiseen. Kuntonäpissä toiminta perustuu eri-ikäisten hyvinvoinnin, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten kokonaisvaltaiseen tuntemiseen ja toteutuu asiakkaan tai asiakasryhmän ja asiantuntijoidemme välisessä vuorovaikutuksessa. Kuntonäpin ammattitaitoinen henkilökunta toteuttaa fysioterapiaa yhteistyössä eri osapuolten kanssa sen laatua jatkuvasti arvioiden ja parantaen.


Yksilöfysioterapia

Fysioterapeuttinen tutkiminen

Fysioterapeuttinen tutkiminen sisältää perusliikkumisen arviointia, lihas- ja niveltoiminnan ja liikkuvuuden arviointia ja mittaamista, hermoston toiminnan ja tunnon arviointia, tasapainon arviointia, hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointia, päivittäisten toimintojen ja itsenäisen selviytymisen arviointia.

Terapeuttinen harjoittelu, liike- ja liikuntahoidot

Terapiassa harjoitellaan eri menetelmillä siten, että terapia on aktiivista ja toiminnallista. Harjoitteilla tähdätään siihen, että ne tukevat mahdollisimman hyvin asiakkaan toimintakykyä ja selviytymistä toiminnanrajoitteiden eri osa-alueilla. Terapeuttisen harjoittelun keinoina Käytetään lihasvoimaa, -kestävyyttä ja nivelliikkuvuutta tukevia harjoituksia siten, että harjoitteet voivat olla avustettuja, kuormitukseltaan kevennettyjä tai muuten spesifejä hoidettavan alueen tilanne huomioiden.

Manuaaliset nivel- ja nikamakäsittelyt

Manuaaliset käsittelyt sisältävät nikama- ja nivelkäsittelyä mobilisoinnin, traktion (vetohoito) sekä pehmytkudoskäsittelyn keinoin. Tarkoituksena on palauttaa nivelen liikelaajuus ja lievittää kipua.

Fysikaaliset hoidot

Ultraäänihoito

Ultraääni on syvälämpöhoito, jota käytetään kun lämpövaikutus halutaan syvemmälle kudoksiin ja hyvin rajatulle alueelle. Sitä annetaan kohdealueesta riippuen 5-10 minuuttia esim. olkapäässä kiertäjäkalvosimen jänteen aineenvaihdunnan parantamiseksi tai lihasrepeämän jälkeen paranemisen nopeuttamiseksi.

Pintalämpöhoito

Käytetään esihoitona ennen pehmytkudosten tai nivelten käsittelyä verenkierron lisäämiseksi ja rentouttamiseksi.

Kylmähoidot

Käytetään yleensä hoidon jälkeen tulehduksen tai kivun rauhoittamiseen. Kylmähoito on helppo toteuttaa myös kotona osana itsehoitoa.

Sähköhoidot

Sähköhoidon käyttötarkoitus on yleisimmin kivun hoito. Hoidettava kipu voi olla kroonista tai akuuttia ja johtua esim. trauman jälkitilasta, hermoärsytyksestä, kulumasta tai lihasjännityksestä.

Hieronta

Hieronta on psykofyysinen hoitotapahtuma, jossa käsin suoritetuilla pehmeisiin kudoksiin kohdistuvilla, liikkuvilla, sujuvan rytmisillä ja voimakkuudeltaan oikein säädetyillä otteilla kudoksia painaen ja/tai venyttäen pyritään edistämään tai rauhoittamaan kudosten toimintoja. Hieronnassa käytetään eri tekniikoita (esim. sivelyt, hankaus, pusertelu, taputukset, tärsitely, ravistukset). Hieronnan erikoistekniikoita ovat poikittais- ja pitkittäishieronta, kitkahieronta. painallushieronta sekä lihaskalvojen venytystekniikat.

Hieronnan positiiviset fysiologiset vaikutukset

Kipu

Hieronnan on todettu vapauttavan kudoksista endorfiineja, jotka poistavat kipua ja nostavat kipukynnystä. Porttikontrolliteorian mukaan kipu lievittyy, koska mekanoreseptorien ärsytys estää kipua kulkemasta selkäytimen takasarvesta eteenpäin korkeammille keskushermoston tasoille. Myös lihasjännityksen laukeaminen helpottaa kipua. Mielialatekijöillä on suuri vaikutus ihmisen kokemaan kipuun, siksi sosiaalisella hierontatapahtumalla voi olla merkittävä vaikutus kivun lievenemiseen.

Iho

Hieronnan mekaaninen vaikutus ihon ylimpiin kerroksiin lisääntyneen paikallisen verenkierron kanssa lisää hien ja talin eritystä. Kevyt ihon mekaaninen puristelu aiheuttaa histamiinin ja serotoniinijohdannaisten vapautumista elimistöön. Hierontaa käytetään myös ihon arpeutumisen hoitona, koska ihoa hieromalla voidaan helpottaa kiinnittyneisyyttä aluskudoksiin.

Verenkierto ja imunestekierto

Hieronnan on todettu lisäävän verenkierron kokonaismäärää hierottavassa raajassa ja vapauttavan aineita, jotka laajentavat verisuonia. Laskimoiden sisällä olevaa verta voidaan hieronnalla vauhdittaa kohti sydäntä. Tutkimusten mukaan hieronta nopeuttaa imunesteen eli lymfan kulkua imusuonistossa. Hieronta on osoittautunut tehokkaaksi hoidoksi turvotuksen vähentämisessä. Parhaiten turvotuksia lievitetään kuitenkin manuaalisella lymfakäsittelyllä, johon tarvittaessa yhdistetään kompressiosidonta.

Lihas- ja hermokudos

Hieronta aikaansaa lihaskudoksen rentoutumista ja siten parantaa lihaksen aineenvaihduntaa ja lievittää kireyden tunnetta ja kipua. Hieronnalla ei kuitenkaan voida lisätä lihaksen voimantuotto-ominaisuuksia. Hieronnan vaikutukset välittyvät hermokudoksen kautta ja aikaansaavat siten keskushermoston ”rauhoittumista” poistaessaan ylimääräistä jännityksestä ja kivusta johtuvaa ärsytystä keskushermostossa.

Hengitystoiminta

Hieronnassa erityisillä taputus- ja vibraatio-otteilla yhdistettynä asentohoitoon voidaan vaikuttaa positiivisesti liman irtoamiseen hengitysteissä.

Neuraalikudoksen mobilisointi

Neuraalikudoksen mobilisointi on australialaisten ortopediseen manuaaliseen terapiaan erikoistuneiden fysioterapeuttien kehittämä menetelmä, jonka tarkoituksena on parantaa hermon liukumisliikettä suhteessa ympäröiviin kudoksiin, parantaa verenkiertoa ja hermon sisäistä aineenvaihduntaa.

Venytyshoidot

Venytyshoitoja voidaan käyttää esim. ylä- ja alaraajojen puutumisoireiden hoitoon. Lisäksi niveloireisilla nivelen liikkuvuutta parantamaan ja kipua lievittämään. Venytyshoitoja tehdään manuaalisesti esim. mobilisaatioremmejä hyödyntäen. Selkärangan venytyshoitoon käytössämme on erityinen Niqama Q2 venytystuoli, joka soveltuu selän lihaskireydestä ja spasmeista sekä välilevyn rappeutumisesta ja traumoista aiheutuvien, eri puolilla kehoa ilmenevien oireiden ja kiputilojen hoitoon ja ehkäisyyn.

Hoitoalueina Q2 venytystuolissa ovat mm.

http://www.niqama.com

NDT-Bobath terapia / Lasten ja nuorten fysioterapia

NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. NDT/bobath terapiassa pyritään ratkaisemaan kuntoutujan liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman (esim. CP= cerepral palsy, aivoverenkiertohäiriöt, erilaiset syndroomat) aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä.

Yksi NDT, Bobath -lähestymistavan perusajatuksista on se, että poikkeavaan lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa terapian keinoin. NDT, Bobath -terapian tavoitteena on poikkeavan lihasjänteyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttamien, yksilön toimintakykyä rajoittavien tekijöiden väheneminen, jotta yksilön olisi mahdollista toimia painovoimaa vastaan eri asennoissa ja tilanteissa. Näin liikkumiskyky monipuolistuu, havaintomotoriikka kehittyy, ja toimintakyky edistyy.

Yrityksemme NDT/Bobath koulutettu fysioterapeutti Mari Pekkarinen työskentelee kuntoutujien kanssa, joilla on keskushermostovauriosta tai sen kaltaisesta tilasta johtuen vaikeuksia liikkeen säätelyssä ja sitä kautta asennon ylläpitämisessä ja liikkumisessa. NDT/Bobath terapia voi olla vauvojen varhaisterapiaa tai jo isompien lasten tai nuorten terapiaa.

Lasten ja nuorten fysioterapiassa hoidetaan myös reumaa sairastavia, hengityselinsairaita ja tuki- ja liikuntaelinongelmaisia, ortopedisista ongelmista kärsiviä sekä kehitysvammaisia lapsia/nuoria.

http://www.ndt-yhdistys.fi
https://www.bobath.org.uk

Aikuisneurologinen fysioterapia

Aikuiseurologinen fysioterapia on erikoisosaamisalue missä liikkumisen ongelmien tai toiminnanhäiriön syy on keskus- tai ääreishermostoperäinen (MS-tauti, Parkinsonin tauti, ALS, aivohalvauksen jälkitila sekä selkäydinvammat). Kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen ja sitä kautta arjessa selviytymisen tukeminen. Aikuisneurologista fysioterapiaa tehdään sekä kuntoutujan kotona tai hoivalaitoksessa että Kuntonäpin tiloissa.

Teippaus / Kinesioteippaus

Teippausta on käytetty urheilijoiden harjoittelun ja kilpailun tukena useiden vuosikymmenien ajan. Teippauksella saavutetaan tehokas toiminnallinen tuki pehmytkudosvammoissa ja vammojen ennaltaehkäisyssä. Teippaus on fysiologinen sidontatekniikka, jossa huomioidaan toiminnallinen anatomia. Teippauksella suojataan ja tuetaan ennaltaehkäisevässä mielessä esim. nivelrakenteita vammoilta sekä pyritään vähentämään kuormitusta tilanteissa joissa rakenteissa on jo vauriota tai löysyyttä. Teippaus ei korvaa käydellistä immobilisaatiota, vaan sitä käytetään silloin, kun vamma ei edellytä raajan liikkeiden täydellistä estämistä. Teippauksella rajoitetaan nivelten liikkeitä ja liikelaajuuksia sallien kuitenkin teipatun alueen liikkeen kivuttomalla liikealueella.

Kinesioteippaus on kehitetty alunperin jo 1970-luvun loppupuolella Japanissa, kun kiropraktikko Kenzo Kase huomasi ihon kevyen liikuttelun vaikuttavan positiivisesti nivelen liikelaajuuteen sekä koettuun kipuun. Kasen ajatuksena oli tukea kehon luonnollista paranemisprosessia ja tähän ratkaisuksi löytyi ainutlaatuinen joustava kinesioteippi, joka kiinnitetään iholle erityisten tekniikoiden avulla. Kinesioteippausta käytetään yleisimmin lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta, ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä, kohentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä optimoimaan lihastoimintaa. Lisäksi kinesioteipin avulla voidaan vaikuttaa liikkeen laatuun ja rytmiin, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tarvittaessa tukea niveltä toiminnallisesti. Kinesioteippaus on luonteeltaan sensorinen (aistitoimintoihin perustuva) teippaus ja sen vaikutus perustuu pääsääntöisesti proprioseptiikkaan (asento- ja liikeaistiin), ihon ja sen alla olevien kudosten kautta keskushermostolle välittyviin aistimuksiin sekä teipin avulla tehtäviin kevyisiin kudosten siirtoihin. Menetelmää käytetään laajalti erilaisiin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin, mutta sillä hoidetaan myös neurologisia tiloja. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset kiputilat, liikemallin tai lihastoiminnan häiriöt sekä turvotustilat.

Työfysioterapia

Kuntonäpissä fysioterapeutti Mari Pekkarinen on suorittanut työterveyshuollon erikoistumisopinnot vuonna 2005 ja toimii työfysioterapiapalveluista vastaavana henkilönä. Työfysioterapia on terveiden, vajaakuntoisten ja sairaiden työntekijöiden toiminta- ja työkyvyn ylläpitämistä ja edistämistä erityisesti fyysisen kunnon osalta. Työfysioterapia perustuu fysioterapiaan, mutta lisäksi työfysioterapeutilla on erikoisosaamista mm. työterveyshuollon ja työsuojelun, työfysiologian, ergonomian, työlääketieteen, työhygienian- ja psykologian sekä terveyskasvatuksen osa-alueilta. Työfysioterapiassa tavoitteena on selvittää työn ja terveyden välistä vuorovaikutusta, osallistua terveysvaaraa aiheuttavien tekijöiden vähentämiseen ja seurata vaarojen poistamiseksi tehtyjen ehdotusten toteutumista.

Työfysioterapia sisältää:

https://www.ttl.fi
Työterveystuoltolaki

Allasterapia

Allasterapiaa joko yksilö- tai ryhmäterapiana toteutetaan Kinnulan uimahallissa tai Sykäräisessä Lylyn Pisarassa. Allasterapia on vedessä tapahtuvaa lihas- tai liikeharjoittelua, jossa käytetään hyödyksi veden erikoisominaisuuksia. Veden nostetta voidaan käyttää liikettä keventävänä elementtinä ja veden vastustusta liikettä tehostavana elementtinä.

Allasterapia soveltuu hyvin tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon sekä neurologiseen kuntoutukseen. Liikuntarajoitteisille kuntoutujille allasterapia on erittäin hyödyllinen terapiamuoto. Vedessä kuntoutuja pystyy aktiivisesti tekemään sellaisiakin liikkeitä, jotka eivät muuten onnistuisi. Allasterapiaa käytetään niin lapsilla kuin aikuisillakin.

Allasterapian vaikutuksia:

Kuntoneuvola, neuvonta ja ohjaus

Kuntoneuvola on tarkoitettu asiakkaille, joilla on työ- tai toimintakykyä uhkaavia oireita ja jotka haluavat yksilöllistä ohjausta terveytensä edistämiseksi tai sairauksien/vaivojen itsehoitoon esim. niska-hartia-selkäoireet, muut tuki- ja liikuntaelinvaivat. Kuntoneuvolaan et välttämättä tarvitse lähetettä, mutta tarjoamme kuntoneuvolapalvelua ostopalveluna terveyskeskuksille, joten lähetteen voit saada oman terveyskeskuksesi lääkäriltä.

Kuntoneuvolakäynti sisältää fysioterapeuttisen haastattelun ja tutkimisen / testauksen, jonka perusteella annetaan neuvontaa sekä laaditaan mahdollinen yksilöllinen harjoitusohjelma esim. koti-, kuntosali- tai allasharjoittelua varten. Tarvittaessa järjestetään ohjauskäynti kuntosalilla tai uimahallilla. Harjoitusohjelmien tuloksellisuuden seuranta ja sen aikataulu suunnitellaan yksilöllisesti.

Lääkinnällinen kuntoutus

Kuntonäppi tarjoaa lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluita ostopalveluna kunnille ja peruspalveluliikelaitoksille. Näin ollen lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan aina maksusitoumus em. tahoilta. Lääkinnällinen kuntoutus on yksi neljästä kuntoutuksen lajista tavanomaisen jaottelun mukaan. Muita ovat ammatillinen, kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus. Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Lääkinnällinen kuntoutus sisältää esim.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää ja korvata vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka on asiakkaalleen täysin kelan kustantamaa kuntoutusta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista henkilölle, jolla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä huomattavia vaikeuksia aiheuttava suoritus- ja osallistumisrajoite. Arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista voidaan mahdollistaa tukemalla uusien tai menetettyjen taitojen oppimista tai vahvistamalla toimintakykyä tukevia tai korvaavia taitoja.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan ja hänelle tärkeiden toimijoiden kanssa. Kuntoutusta toteutetaan joko Kuntonäpin toimipisteillä, asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa tai muussa asiakkaan arkeen ja ko. kuntoutukseen liittyvässä kohteessa. Kuntoutuksen toteutus perustuu kuntoutujalle merkityksellisiin ja konkreettisiin arjen suoriutumista ja osallistumista mahdollistaviin tavoitteisiin, jotka liittyvät työhön, opiskeluun tai muihin arjen toimintoihin.

Kuntonäppi Oy tarjoaa asiakkailleen vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta seuraavasti:

Kuntonäpissä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteutuksesta vastaa Ft Mari Pekkarinen, jolla on NDT/Bobath terapeutin erikoispätevyys.

Lue lisää >>

Apuvälinepalvelut ja kodinmuutostyösuunnittelu

Apuvälinepalveluihin tai kodinmuutostyösuunnitteluun et tarvitse lähetettä. Kuntonäpin fysioterapeutit toimivat apuvälinepalveluprosessin aikana yhteistyössä asiakkaan ja muiden ammattihenkilöiden kanssa. Apuvälinepalveluprosessin aloitteen tekijänä voivat olla apuvälineen tarvitsija, hänen omaisensa/lähihenkilönsä tai hänen kanssaan toimiva ammattihenkilö. Prosessi käynnistyy aina apuvälineen tarvitsijan toimintakyvyn arvioinnilla: miten hän toimii ja mitä hän pystyy tekemään. Valintaprosessiin sisältyy kokeilua ja sovitusta ennen varsinaisen apuvälineen hankintaa. Yksinkertaisimmillaan apuvälinehankinta voi olla esim. selkäortoosin arvio, mittaus ja tilatun tuotteen sovitus sekä käytön opastus. Apuvälinetarpeen arviointiprosessi on osa asiakkaan muuta hoito- tai kuntoutusprosessia. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota henkilön toimintaan, siihen, miten hän suoriutuu jokapäiväisistä askareista ja miten hän pystyy suoriutumaan itselleen tärkeistä ja tarkoituksenmukaisista toimista. Apuvälineen luovutuksen yhteydessä annetaan apuvälineen käytön opetusta ja ohjeet apuvälineen huolloista. Kuntoutuja voi hankkia joko apuvälineen itselleen omistukseensa tai saada sen lainaksi esim. terveyskeskuksesta. Lainatilanteessa huolloista ja korjauksista vastaa yleensä apuvälineen lainannut taho. Apuvälinepalveluprosessiin sisältyy apuvälineen käytön seuranta, johon osallistuvat apuvälineen käyttäjän lisäksi hänen lähipiirinsä ja häntä hoitava henkilöstö. Lainatut apuväline palautetaan lainanneelle taholle käyttötarpeen päätyttyä.

Kotona asuminen ja itsenäinen toimiminen siellä ovat tärkeitä asioita kuntoutujille. Erilaisten tukipalvelujen, asunnon ja sen ympäristön muutostöiden sekä asumista avustavien teknisten ratkaisujen turvin on mahdollista asua pitkään kotona. Pienetkin kodinmuutostyöt ja tekniset ratkaisut saattavat parantaa olennaisesti asunnon toimivuutta esim. huonekalujen järjestyksen muuttaminen ja mattojen poistaminen. Tavallisimpia muutostöitä ovat kynnyksen poistot, ovien levennyksen sekä tasoerojen luiskaamiset. Pihapiiri kuuluu myös kodinmuutostöiden piiriin. Kodinmuutostyöt ovat usein moniammatillista yhteistyötä, jossa fysioterapeuttimme ovat mukana kuntoutujan ja esimerkiksi rakennusmestarin sekä muiden terapeuttien kanssa. Kodinmuutostyön suunnittelu voi alkaa terveydenhuollon ammattilaisen käynnillä tai yhteydenotolla vammaispalvelun sosiaalityöntekijään.